• flag

Informace o dostupnosti konopí pro léčebné použití vypěstovaného v České republice

 

V září 2017 SÚKL uskutečnil objednávku na dodávku 5 kg konopí pro léčebné použití u společnosti Elkoplast Slušovice s.r.o., která vyhrála výběrové řízení z května 2017 a s kterou byla v srpnu 2017 podepsána rámcová dohoda na dodávky konopí pro léčebné použití v celkovém objemu 40 kg po dobu 4 let. Za předpokladu její úspěšné realizace bude konopí pro léčebné použití vypěstované v tuzemsku dostupné v první polovině roku 2018.

SÚKL také disponuje informací, že MZ ČR vydalo na podzim letošního roku dovozní povolení k dovozu konopí do ČR ze zahraničí. Lze tedy předpokládat, že doba, po kterou nebude dostupné konopí vypěstované v ČR, bude překlenuta konopím dovozeným ze zahraničí. 

1. 12. 2017

OSAKL