• flag

Informace o uzavření smlouvy s pěstitelem konopí pro léčebné použití

Státní ústav pro kontrolu léčiv (SÚKL) a společnost Elkoplast Slušovice s. r. o., která je na základě výsledku veřejné zakázky držitelem licence k pěstování konopí pro léčebné použití (konopí), uzavřeli smlouvu, na jejímž základě SÚKL vypěstované konopí odkoupí.

Důvodem, proč byla smlouva podepsána až nyní, byla podmínka, aby uchazeč získal povolení k zacházení s omamnými a psychotropními látkami od Inspektorátu omamných a psychotropních látek Ministerstva zdravotnictví ČR. 

Předmětem smlouvy je celkem 40 kg konopí, které pěstitel dodá ve 4 rovnoměrných dodávkách v rámci jednoho roku, a to s obsahem účinných látek THC 19 % a CBD < 1 %.

SÚKL předpokládá, že první vypěstované konopí bude k dispozici na přelomu roku 2015 a 2016.

 

SAKL

6. 10. 2015