• flag

Poskytování informací o výsledcích léčby

Dne 1. 7. 2020 vstoupila v účinnost novela vyhlášky č. 236/2015 Sb. , o stanovení podmínek pro předepisování, přípravu, distribuci, výdej a používání individuálně připravovaných léčivých přípravků s obsahem konopí pro léčebné použití, která mimo jiné ukládá povinnost pro lékaře předepisujícího individuálně připravovaný léčivý přípravek s obsahem konopí pro léčebné použití poskytovat Státnímu ústavu pro kontrolu léčiv informace o výsledcích léčby jednotlivých pacientů, a to v anonymizované podobě.

Informace o výsledcích léčby jednotlivých pacientů poskytuje lékař prostřednictvím elektronického formuláře, který Státní ústav pro kontrolu léčiv zveřejní na svých internetových stránkách. Lékař podává hlášení vždy za uplynulý kalendářní rok. Hlášení lze podat od 1. ledna nejpozději však do 31. března následujícího kalendářního roku. Formulář bude k dispozici lékařům kromě online verze také prostřednictví aplikačního programového interface (API).

Povinnost podání prvního hlášení, tedy hlášení za rok 2020 bude za období od 1. července 2020 do 31. prosince 2020.

Aktuálně je připravená statická definice API. Definice API obsahuje seznam a strukturu položek hlášení v OPEN API standardu, včetně postupu odeslání Hlášení. Pro lepší orientaci v obsahu Hlášení jsou také připojeny použité číselníky v XLS formátu a výčet seznamu položek Hlášení v PDF.

Předpokládané datum zahájení testování je stanoveno na přelom září/říjen 2020. Nasazení webové aplikace a API na produkční prostředí je plánované v první polovině prosince 2020.

Lékařům bude umožněno zasílat hlášení o výsledcích léčby IPLP s obsahem léčebného konopí za rok 2020 od 1. ledna 2021 do 31. března 2021. Po datu 31. 3. 2021 nebude možné Hlášení za uplynulý rok zaslat ani opravit. 

Více informací naleznete v přechodných ustanoveních novely vyhlášky č. 236/2015 Sb. přiložené zde:

https://www.sbirka.cz/POSL4TYD/NOVE/20-307.htm

Státní ústav pro kontrolu léčiv bude získaná anonymizovaná data vyhodnocovat a výstupy z nich zveřejnovat na svých internetových stránkách včetně formy open dat.

 Rozsah hlášení naleznete níže:

HLÁŠENÍ

 Definice API a použité číselníky jsou umístěné na rozcestníku https://testapi.sukl.cz/, sekce hlášení pro SÚKL, kostka KLP. Pro načtení definice API není potřeba certifikát SÚKL.

Kontakty pro případné dotazy:

  • Podpora pro vývojáře lékařských SW: https://kc.sukl.cz, sekce KLP
  • IT dotazy: itpodporahlaseni@sukl.cz
  • Věcná problematika Hlášení: sakl@sukl.cz

Vybrané použité číselníky:

Číselníky diagnóz: https://www.vzp.cz/poskytovatele/ciselniky/mezinarodni-klasifikace-nemoci

Číselník konopí: https://opendata.sukl.cz/?q=katalog/predepisovaci-kody-lecebneho-konopi

 

OSAKL

15. 7. 2020