• flag

Vydání licence k pěstování konopí pro léčebné použití

Státní ústav pro kontrolu léčiv informuje o udělení licence k pěstování konopí pro léčebné použití ]

Dne 22. 9. 2017 nabylo právní moci rozhodnutí o udělení licence k pěstování konopí pro léčebné použití pro společnost Elkoplast Slušovice s.r.o., které vydal Státní ústav pro kontrolu léčiv dle § 43a odst. 4 zákona č. 167/1998 Sb., o návykových látkách a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

Tento krok je nezbytný k tomu, aby mohlo být vypěstováno konopí pro léčebné použití na území České republiky a následně dodáno do lékáren pro pacienty.

První dodávku konopí pro léčebné použití na trh od českého pěstitele lze očekávat v průběhu 1. pololetí roku 2018. 

 

OSAKL
25. 9. 2017