• flag
  • flag

Změna v předepisování a výdeji IPLP s obsahem konopí pro léčebné použití

Státní agentura pro konopí pro léčebné použití informuje o připravované změně v předepisování a výdeji individuálně připravovaných léčivých přípravků (IPLP) s obsahem konopí pro léčebné použití ]

S účinností od 2.9.2017 již nebude možné předepisování IPLP s obsahem konopí pro léčebné použití prostřednictvím webové aplikace umístěné na stránkách https://erecept.sukl.cz. Pro lékárníky bude nadále tato aplikace dostupná pouze do doby realizace veškerých výdejů v ní předepsaných receptů nebo do skončení jejich platnosti.

 

Lékaři

Od 2.9.2017 bude konopí pro léčebné použití již standardně možno předepsat pouze v systému eRecept. Lékaři tedy budou moci používat svůj standardní ambulantní nebo nemocniční systém jako před rokem 2016. Pro komunikaci s centrálním úložištěm eReceptů je nutné získat modul, který v rámci stávajícího softwaru elektronické předepisování zpřístupní. Za tímto účelem doporučujeme kontaktovat příslušného poskytovatele softwaru. SÚKL v rámci nového systému poskytne lékařům, kteří žádným softwarem nedisponují, jako další možné řešení, zcela bezplatné webové a mobilní rozhraní, prostřednictvím kterého bude možné eRecepty vystavovat.

  • Přístupové údaje

Lékaři, kteří nyní předepisují IPLP s obsahem konopí pro léčebné použití prostřednictvím webové aplikace umístěné na stránkách https://erecept.sukl.cz a zároveň mají přístupové údaje ke standardnímu eReceptu, budou moci bez komplikací od září předepisovat IPLP s obsahem konopí pro léčebné použití dále v systému eRecept. Lékaři, kteří nyní předepisují prostřednictvím webové aplikaceumístěné na stránkách https://erecept.sukl.cz a nemají přístupové údaje ke standardnímu systému eRecept, budou muset o tyto údaje požádat standardní cestou. Veškeré informace najdou na stránkách https://www.epreskripce.cz/pristup-k-elektronicke-preskripci . Bez toho nebudou moci od září předepisovat elektronické recepty na konopí pro léčebné použití v systému eRecept.

  • Registrace k předepisování konopí pro léčebné použití na SÚKL

Pro nově registrované lékaře, kteří

  • se budou registrovat do systému eRecept do konce srpna, se nic nemění.
  • se budou registrovat do systému eRecept od září, bude k dispozici nový registrační formulář a postup k realizaci registrace.

Všechny informace budou zveřejněny na stránkách www.epreskripce.cz

 

Lékárníci

Po ukončení možnosti výdeje IPLP s obsahem konopí pro léčebné použitíprostřednictvím webové aplikaceumístěné na stránkách https://erecept.sukl.cz bude výdej předepsaného konopí pro léčebné použití realizován pouze prostřednictvím obvykle používaného softwaru v lékárnách, který umožňuje i výdej léčivých přípravků prostřednictvím eReceptů. Pro výdej elektronických receptů je nutné získat modul, který v rámci stávajícího softwaru zajistí komunikaci s Centrálním úložištěm eReceptů. V takovém případě doporučujeme kontaktovat příslušného poskytovatele softwaru.

 

OSAKL
10. 8. 2017