• flag
  • flag

Zveřejnění zadávací dokumentace k výběrovému řízení, na základě kterého bude udělena licence k pěstování konopí pro léčebné použití

Dne 20. 1. 2017 byla zveřejněna zadávací dokumentace k výběrovému řízení "Dodávka konopí pro léčebné použití".

Předmětem veřejné zakázky jsou průběžné dodávky konopí pro léčebné použití vypěstovaného, sklizeného, základně zpracovaného, baleného, uchovávaného, přepravovaného, fyzikálně zpracovaného, certifikovaného, adjustovaného po 10,0 g v souladu s právními předpisy a podmínkami zadávací dokumentace, a to na základě kupních smluv uzavřených na základě a v souladu s rámcovou dohodou po dobu její platnosti a účinnosti.

Zadávací dokumentace je na profilu zadavatele na adrese: https://www.tenderarena.cz/profil/zakazka/detail.jsf?id=83262