• flag

Legislativa

Přehled základních legislativních předpisů vztahující se k činnosti pěstování konopí pro léčebné použití, jeho předepisování, výdeje a evidence.

  • Jednotná úmluva OSN o omamných látkách z roku 1961, ve formátu pdf  
  • Zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek;
  • Zákon č. 167/1998 Sb., o návykových látkách a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o návykových látkách“);
  • Zákon č. 378/2007 Sb., o léčivech a o změnách některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o léčivech“);
  • Zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o správních poplatcích“);
  • Vyhláška č. 236/2015 Sb., o stanovení podmínek pro předepisování, přípravu, distribuci, výdej a používání individuálně připravovaných léčivých přípravků s obsahem konopí pro léčebné použití jen „vyhláška o konopí“);
  • Vyhláška č. 84/2008 Sb., o správné lékárenské praxi, bližších podmínkách zacházení s léčivy v lékárnách, zdravotnických zařízeních a u dalších provozovatelů a zařízení vydávajících léčivé přípravky , ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vyhláška o správné lékárenské praxi“);
  • Vyhláška č. 54/2008 Sb., o způsobu předepisování léčivých přípravků, údajích uváděných na lékařském předpisu a o pravidlech používání lékařských předpisů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vyhláška o předepisování“);
  • Vyhláška č. 123/2006 Sb., o evidenci a dokumentaci návykových látek a přípravků;
  • Vyhláška č. 229/2008 Sb., o výrobě a distribuci léčiv (dále jen „vyhláška o výrobě a distribuci léčiv“);

 

Další legislativní předpisy ČR naleznete zde: http://www.sukl.cz/sukl/prehled-nejdulezitejsich-pravnich-predpisu

Dále je nutné splňovat pravidla Správné pěstitelské praxe (SPP) a Správné výrobní praxe (SVP, GMP).