• flag

Správná výrobní praxe

Květ konopí setého (Cannabis sativae flos) a Květ konopí indického (Cannabis indicae flos) jsou léčivé látky uvedené ve vyhlášce č. 85/2008 Sb. o stanovení seznamu léčivých látek a pomocných látek, které lze použít pro přípravu léčivých přípravků. Výroba léčiv (léčivých látek) se musí řídit požadavky stanovenými v zákoně č. 378/2007 Sb., o léčivech a vyhláškou č. 229/2008 Sb., o výrobě a distribuci léčiv, která blíže specifikuje požadavky na výrobní prostory, požadované kontroly kvality, personální obsazení, atd.