• flag

Základní informace o agentuře

Státní agentura pro konopí pro léčebné použití

Státní ústav pro kontrolu léčiv plní dle zákona č. 167/1998 Sb., o návykových látkách, ve znění pozdějších předpisů, úkoly Státní agentury pro konopí pro léčebné použití (dále jen „Agentura“).

Činnost Agentury zahrnuje udělování licencí k pěstování konopí pro léčebné použití, zajištění výkupu vypěstovaného a sklizeného konopí pro léčebné použití a jeho distribuci. Dále plní podle výše uvedeného zákona veškeré informační povinnosti vůči Ministerstvu zdravotnictví ČR a Policii ČR.

Do zákonných činností Agentury nespadá oblast dovozu a distribuce konopí pro léčebné použití ze zahraničí.