• flag

Spolupráce

Státní agentura pro konopí pro léčebné použití (SAKL) v rámci své činnosti úzce spolupracuje např. s odbornými lékařskými společnostmi, jejichž členové mohou v souladu se zákonem předepisovat konopí pro léčebné použití, či s pacientským spolkem.

Níže můžete nalézt zápisy z jednání, která se v souvislosti s konopím pro léčebné použití uskutečnila.