• flag

Vystavení eReceptu s omezením

Procesem připojení k Centrálnímu úložišti a Registru pro léčivé přípravky s omezením (RLPO) Vás provede odd. eReceptu (SÚKL)

  • bezplatná telefonní linka: 800 900 555 (pracovní dny 7 - 19 hodin)

 

Od 2.9.2017 bude konopí pro léčebné použití již standardně možno předepsat pouze v systému eRecept. Lékaři tedy budou moci používat svůj standardní ambulantní nebo nemocniční systém jako před rokem 2016. Pro komunikaci s centrálním úložištěm eReceptů je nutné získat modul, který v rámci stávajícího softwaru elektronické předepisování zpřístupní. Za tímto účelem doporučujeme kontaktovat příslušného poskytovatele softwaru. SÚKL v rámci nového systému poskytne lékařům, kteří žádným softwarem nedisponují, jako další možné řešení, zcela bezplatné webové a mobilní rozhraní, prostřednictvím kterého bude možné eRecepty vystavovat.

 

1. Přístupové údaje

Lékaři, kteří předepisovali IPLP s obsahem konopí pro léčebné použití prostřednictvím webové aplikace umístěné na stránkách https://erecept.sukl.cz a zároveň mají přístupové údaje ke standardnímu eReceptu, mohou bez komplikací od září předepisovat IPLP s obsahem konopí pro léčebné použití dále v systému eRecept. Lékaři, kteří předepisovali prostřednictvím webové aplikace umístěné na stránkách https://erecept.sukl.cz a nemají přístupové údaje ke standardnímu systému eRecept, budou muset o tyto údaje požádat standardní cestou. Veškeré informace najdou na stránkách https://www.epreskripce.cz/pristup-k-elektronicke-preskripci . Bez toho není možné od září předepisovat elektronické recepty na konopí pro léčebné použití v systému eRecept.

 

2. Registrace lékaře k předepisování IPLP s obsahem konopí pro léčebné použití na SÚKL

Informace k procesu registrace lékaře do systému eRecept, který zároveň bude požadovat předepisování IPLP s obsahem konopí pro léčebné použití naleznete zde.

 

Postup při vystavování eReceptu na IPLP s obsahem konopí:

Elektronický recept na IPLP s obsahem konopí pro léčebné použití musí nad rámec obvyklých náležitostí obsahovat rovněž následující:

  1. Uvedení druhu konopí pro léčebné použití  -  pro předepsání, přípravu, výdej a použití individuálně připravovaného léčivého přípravku s obsahem konopí pro léčebné použití lze použít pouze druhy konopí pro léčebné použití stanovené v příloze č. 1 vyhlášky č. 236/2015 Sb., a to v souhrnném množství nejvýše 180 g usušené rostlinné drogy měsíčně,
  2. s uvedením obsahových látek,
  3. cestu podání,
  4. dávkování,
  5. celkové předepisované množství (na jeden recept lze předepsat nejvýše množství odpovídající jednoměsíční léčbě, souhrnné množství může činit maximálně 180 g/měsíc).

Lékař musí pacientovi vždy řádně vysvětlit, jakým způsobem má IPLP s obsahem konopí pro léčebné použití užívat.

 

Aktualizováno dne 5. 10. 2017

OSAKL