• flag

Vystavení eReceptu s omezením

Procesem připojení k Centrálnímu úložišti a Registru pro léčivé přípravky s omezením (RLPO) Vás provede odd. eReceptu (SÚKL)

  • bezplatná telefonní linka: 800 900 555 (pracovní dny 7 - 19 hodin)

 

Od 2.9.2017 bude konopí pro léčebné použití již standardně možno předepsat pouze v systému eRecept. Lékaři tedy budou moci používat svůj standardní ambulantní nebo nemocniční systém jako před rokem 2016. Pro komunikaci s centrálním úložištěm eReceptů je nutné získat modul, který v rámci stávajícího softwaru elektronické předepisování zpřístupní. Za tímto účelem doporučujeme kontaktovat příslušného poskytovatele softwaru. SÚKL v rámci nového systému poskytne lékařům, kteří žádným softwarem nedisponují, jako další možné řešení, zcela bezplatné webové a mobilní rozhraní, prostřednictvím kterého bude možné eRecepty vystavovat.

 

1. Přístupové údaje

Lékaři, kteří předepisovali IPLP s obsahem konopí pro léčebné použití prostřednictvím webové aplikace umístěné na stránkách https://erecept.sukl.cz a zároveň mají přístupové údaje ke standardnímu eReceptu, mohou bez komplikací od září předepisovat IPLP s obsahem konopí pro léčebné použití dále v systému eRecept. Lékaři, kteří předepisovali prostřednictvím webové aplikace umístěné na stránkách https://erecept.sukl.cz a nemají přístupové údaje ke standardnímu systému eRecept, budou muset o tyto údaje požádat standardní cestou. Veškeré informace najdou na stránkách https://www.epreskripce.cz/pristup-k-elektronicke-preskripci . Bez toho není možné od září předepisovat elektronické recepty na konopí pro léčebné použití v systému eRecept.

 

2. Registrace lékaře k předepisování IPLP s obsahem konopí pro léčebné použití na SÚKL

Informace k procesu registrace lékaře do systému eRecept, který zároveň bude požadovat předepisování IPLP s obsahem konopí pro léčebné použití naleznete zde.

 

Postup při vystavování eReceptu na IPLP s obsahem konopí:

Elektronický recept na IPLP s obsahem konopí pro léčebné použití musí nad rámec obvyklých náležitostí obsahovat rovněž následující:

  1. Uvedení druhu konopí pro léčebné použití  -  pro předepsání, přípravu, výdej a použití individuálně připravovaného léčivého přípravku s obsahem konopí pro léčebné použití lze použít pouze druhy konopí pro léčebné použití stanovené v příloze č. 1 vyhlášky č. 236/2015 Sb., a to v souhrnném množství nejvýše 180 g usušené rostlinné drogy měsíčně,
  2. s uvedením obsahových látek,
  3. cestu podání,
  4. dávkování,
  5. celkové předepisované množství (na jeden recept lze předepsat nejvýše množství odpovídající jednoměsíční léčbě, souhrnné množství může činit maximálně 180 g/měsíc).

Lékař musí pacientovi vždy řádně vysvětlit, jakým způsobem má IPLP s obsahem konopí pro léčebné použití užívat.

Úhrada individuálně připravovaných léčivých přípravků s obsahem konopí pro léčebné použití

Funkčnost IT systému je rozdělena do dvou fází:

1.V první fázi se jedná o úpravu stávající verze rozhraní eReceptu. Pokud bude lékárna používat verzi svého lékárenského SW, která ještě nebude upravena na služby nového rozhraní, dostane od informačního systému eRecept pouze informaci o tom, zda množství požadované na předpisu je v limitu 30 vydaných gramů konopí za poslední měsíc. Systém bude opatřen novým chybovým hlášením, které ale nebude blokační. Lékárník se bude muset na základě této informace sám rozhodnout, zda bude vydávat konopí s úhradou z veřejného zdravotního pojištění či nikoli. Sám navíc nebude moci u vydávaného množství zapsat, zda šlo o úhradu zdravotní pojišťovny.

2.Cílové řešení se týká nového rozhraní eReceptu, které bude souběžně se stávající verzí rozhraní dostupné od 1. ledna 2020. V této verzi rozhraní jsou již doplněny funkcionality pro kontrolu obou limitů (maximální množstevní a maximální úhradový limit), tedy jak stávajících maximálních 180 g konopí za měsíc, tak 30 g konopí pro léčebné použití s 90 % úhradou ceny z veřejného zdravotního pojištění. Lékárník tedy nebude moci vydat hrazené konopí nad limit 30 g (pokud nebude zvýšené množství schválené revizním lékařem) – půjde o blokační chybu.

Souběžné provozování obou verzí rozhraní eReceptu bylo zvoleno z důvodu velmi omezeného času na realizaci potřebných změn na straně dodavatelů SW. Systém eRecept bude od 1. ledna 2020 připraven. Paralelní běh obou rozhraní je plánován na 3 měsíce. Po tuto dobu je nutné počítat s rizikem, že ani lékárna využívající nové služby se zavedenými kontrolami nemusí dostat správnou informaci o výdeji konopí s úhradou z veřejného zdravotního pojištění. Dokud totiž budou existovat lékárny vydávající konopí, které budou využívat stávající verzi rozhraní pouze s informativní hláškou a nebudou tedy zapisovat vydané množství hrazeného konopí, nebudou informace uložené v RLPO spolehlivé ani pro lékárny s novými službami. Toto riziko bude eliminováno po skončení souběžného provozu, tedy k 1. dubnu 2020.

 

Aktualizováno dne 6. 1. 2020

OSAKL