• flag
  • flag

Vystavení eReceptu s omezením

Procesem připojení k Centrálnímu úložišti a Registru pro léčivé přípravky s omezením lékaře provede odd. eReceptu - bezplatná telefonní linka 800 900 555 (pracovní dny 8 - 17 hodin), nebo e-mail: erecept@sukl.cz

  1. Lékaři budou k aplikaci přistupovat prostřednictvím webových stránek https://erecept.sukl.cz. Následně je nutné provést registraci, na základě které je SÚKL ověří dle požadavků zákona. 
  2. Lékaři, kteří již v minulosti získali oprávnění konopí předepisovat, tak budou moci učinit okamžitě poté, co se přímo prostřednictvím aplikací zaregistrují a SÚKL odešle potvrzující e-mail. U lékařů, kteří doposud konopí nepředpisovali, je SÚKL povinen provést ověření jejich specializace, což obvykle trvá několik málo dní.

Postup při vystavování eReceptu na IPLP s obsahem konopí:

Elektronický recept na IPLP s obsahem konopí musí nad rámec obvyklých náležitostí obsahovat rovněž následující:

  1. Uvedení druhu konopí pro léčebné použití  -  pro předepsání, přípravu, výdej a použití individuálně připravovaného léčivého přípravku s obsahem konopí pro léčebné použití lze použít pouze druhy konopí pro léčebné použití stanovené v příloze č. 1 vyhlášky 236/2015, a to v souhrnném množství nejvýše 180 g usušené rostlinné drogy měsíčně,
  2. s uvedením obsahových látek,
  3. cestu podání,
  4. dávkování,
  5. celkové předepisované množství (na jeden recept lze předepsat nejvýše množství odpovídající jednoměsíční léčbě, souhrnné množství může činit maximálně 180 g/měsíc).

 

Lékař musí pacientovi vždy řádně vysvětlit, jakým způsobem má konopí pro léčebné použití užívat.