• flag

Příprava IPLP s obsahem konopí pro léčebné použití a výdej prostřednictvím eReceptu s omezením

Procesem připojení k Centrálnímu úložišti a Registru pro léčivé přípravky s omezením (RLPO) Vás provede odd. eReceptu (SÚKL)

  • bezplatná telefonní linka: 800 900 555 (pracovní dny 7 - 19 hodin)
  •  

IPLP s obsahem konopí pro léčebné použití lze předepsat a vydat výhradně formou elektronického receptu s omezením.

Elektronický recept na IPLP s obsahem konopí pro léčebné použití musí nad rámec obvyklých náležitostí obsahovat rovněž:

  1. Uvedení druhu konopí pro léčebné použití  - pro předepsání, přípravu, výdej a použití individuálně připravovaného léčivého přípravku s obsahem konopí pro léčebné použití lze použít pouze druhy konopí pro léčebné použití stanovené v příloze č. 1 vyhlášky č. 236/2015 Sb., a to v souhrnném množství nejvýše 180 g usušené rostlinné drogy měsíčně,
  2. s uvedením obsahových látek,
  3. cestu podání,
  4. dávkování,
  5. celkové předepisované množství (na jeden recept lze předepsat nejvýše množství odpovídající jednoměsíční léčbě, souhrnné množství může činit maximálně 180 g/měsíc).

Lékař musí pacientovi vždy řádně vysvětlit, jakým způsobem má pacient konopí pro léčebné použití užívat.

 

S účinností od 2.9.2017 již nebude možné předepisování IPLP s obsahem konopí pro léčebné použití prostřednictvím webové aplikace umístěné na stránkách https://erecept.sukl.cz. Pro lékárníky bude nadále tato aplikace dostupná pouze do doby realizace veškerých výdejů v ní předepsaných receptů nebo do skončení jejich platnosti.

Po ukončení možnosti výdeje IPLP s obsahem konopí pro léčebné použití prostřednictvím webové aplikace umístěné na stránkách https://erecept.sukl.cz bude výdej předepsaného konopí pro léčebné použití realizován pouze prostřednictvím obvykle používaného softwaru v lékárnách, který umožňuje i výdej léčivých přípravků prostřednictvím eReceptů. Pro výdej elektronických receptů je nutné získat modul, který v rámci stávajícího softwaru zajistí komunikaci s Centrálním úložištěm eReceptů. V takovém případě doporučujeme kontaktovat příslušného poskytovatele softwaru.

 

Příprava IPLP s obsahem konopí (§ 79a zákona o léčivech)

V případě, že:

  1. Podmínky pro zahájení přípravy jsou splněny, lékárník připraví IPLP s obsahem konopí v množství uvedeném na eReceptu, případně v množství kterým bude dosaženo množstevního limitu na daný měsíc;
  2. Pacientovi již bylo vydáno IPLP s obsahem konopí v množství odpovídajícím měsíčnímu limitu nebo registr obsahuje záznam, že je uskutečňována příprava, kterou bude limitu dosaženo. V tomto případě lékárník přípravu neuskuteční

Výdej IPLP s konopím (§ 83 zákona o léčivech)

Jedná se o standardní postup jako u přípravy a výdeje IPLP. Lékárna provede u léčivé látky organoleptickou kontrolu, o kontrole provede záznam a následně látku použije při přípravě – rozvážení. Připravený LP pak lékárna označí standardním způsobem podle požadavků vyhlášky č. 84/2008 Sb.

Pokud se jedná o balení léčivé látky, jehož hmotnost odpovídá předepsanému množství,  lékárna rovněž provede u léčivé látky organoleptickou kontrolu, o kontrole provede záznam a provede doznačení takového balení opět podle požadavků vyhlášky č. 84/2008 Sb. 

 

Aktualizováno dne 5. 9. 2017

OSAKL