• flag

Úhrada z veřejného zdravotního pojištění

Pacient má od 1.1.2020 nárok na úhradu 90% ceny IPLP pro konečného spotřebitele u 30 g konopí pro léčebné použití, případně možnost úhrady vyššího množství konopí pro léčebné použití na základě schválení revizním lékařem. Revizní lékař může na základě odůvodnění předepisujícího lékaře schválit  úhradu léčivého přípravku i v množství přesahující měsíční úhradový limit 30 g konopí pro léčebné použití, vyžaduje-li to zdravotní stav pojištěnce, nejvýše však v množství odpovídajícím maximálnímu měsíčnímu množstevnímu limitu stanovenému prováděcím právním předpisem(180 g). V takovém případě musí lékař při vystavení elektronického receptu vyplnit množství (v g) schválené revizním lékařem a současně uvést číslo žádanky schválené revizním lékařem.

 

Důležité upozornění:

Uplatnit nárok na úhradu 90% ceny IPLP s obsahem konopí pro léčebné použití z předepsaného množství konopí bude pacient moci až na základě elektronických receptů, které budou PŘEDEPSÁNY po 1. 1. 2020. Není tedy možné uplatňovat nárok na úhradu konopí pro léčebné použití při výdeji na elektronické recepty vystavené do 31. 12. 2019.

 

OSAKL

Aktualizace dne: 6. 1. 2020