• flag

Distribuce a dovoz konopí pro léčebné použití

Oblast distribuce a dovozu konopí pro léčebné použití ze zahraničí není v zákonné gesci SUKL. Záleží pouze na rozhodnutí jednotlivých soukromých subjektů (distributorů), zda takový dovoz uskuteční, příp. v jakém rozsahu.

SUKL však informuje o povinnostech takových subjektů, které musí disponovat následujícími povoleními:

  • Povolení k distribuci
  • Povolení k zacházení s návykovými látkami
  • Povolení k dovozu

 

Povolení k distribuci

Distribuovat konopí pro léčebné použití může pouze držitel povolení k distribuci léčivých přípravků, rozšířené o distribuci léčivých a pomocných látek osobám oprávněným k přípravě léčivých přípravků. O toto povolení je nutné požádat před zahájením distribuční činnosti. Podrobnosti a informace jsou k dispozici v pokynu SÚKL DIS-8.

Povolení k zacházení s návykovými látkami

Distribuovat konopí pro léčebné použití může distributor pouze tehdy, má-li povolení k zacházení s návykovými látkami, které vydává Ministerstvo zdravotnictví ČR. Žádost o vydání povolení je dostupná na adrese: http://www.mzcr.cz/Odbornik/dokumenty/tiskopisy-formularu-podle-zakona-o-navykovych-latkachvyhlaska-c53/2014-sb_8987_1052_3.html

Povolení k dovozu ze zahraničí

Dovézt konopí pro léčebné použití ze zahraničí může pouze distributor s povolením k zacházení s návykovými látkami na základě povolení k dovozu návykových látek a přípravků, které vydává Ministerstvo zdravotnictví. Žádost o vydání povolení je dostupná na adrese: http://www.mzcr.cz/Odbornik/dokumenty/tiskopisy-formularu-podle-zakona-o-navykovych-latkachvyhlaska-c53/2014-sb_8987_1052_3.html