• flag

Doplňující informace k cenovému předpisu Ministerstva zdravotnictví o regulaci cen individuálně připravovaných léčivých přípravků s obsahem konopí pro léčebné použití

Informace k úhradám individuálně připravovaných

léčivých přípravků s obsahem konopí pro léčebné použití

 

Ministerstvo zdravotnictví a Státní ústav pro kontrolu léčiv zveřejňují doplňující informaci, která se týká upřesnění pojmu „měsíc“ a příkladů k výpočtu úhrady konopí pro léčebné použití (dále také „KLP“).

 

Výklad pojmu „měsíc“

 

Pro upřesnění se měsícem rozumí tzv. „plovoucí“ měsíc, tzn. pokud bylo vydáno pacientovi např. 30 g konopí pro léčebné použití 10. dne v měsíci, další výdej v lékárně, který je hrazený z prostředků veřejného zdravotního pojištění bez schválení revizním lékařem, se může pacientovi uskutečnit nejdříve 10. dne měsíce následujícího. Nejedná se tedy o kalendářní měsíc. Systém e-Recept sleduje maximální povolené množství konopí na elektronický recept pro plovoucí měsíc pro úhradu 30 g i pro plovoucí měsíc pro maximální množství 180 g. Rozhodným okamžikem záznamů k počítání lhůt je datum výdeje v lékárně ve výši skutečně vydaného konopí (hrazeného i nehrazeného).

 

Přechodné období a verze systému e-Recept

 

Mezi dny 1. 1. 2020 a 31. 3. 2020 funguje systém e-Recept v přechodném období. Používá-li lékárna verzi systému e-Recept 201704B, dostane ze systému zprávu o tom, zdali bylo vydáno 30 g konopí měsíčně, nemá však k dispozici informaci, zda tento výdej byl realizován s konopím hrazeným z prostředků veřejného zdravotního pojištění či konopím nehrazeným (tj. úhrada pacientem).

 

Tuto informaci má lékárna k dispozici, pokud používá verzi systému e-Recept 201704C. Od 1. 4. 2020 již nebude možné předchozí verzi systému 201704B používat.

 

Příklady výpočtu úhrady KLP

 

U typizovaných a netypizovaných přípravků je nutné kontrolovat maximální možné hrazené množství 30 g léčivé látky konopí za měsíc, pokud nebylo schváleno revizním lékařem větší množství konopí, kde je množstevní limit nastaven na maximum 180 g léčivé látky konopí za měsíc. 

Revizní lékař může podle § 32b odst. 3 zákona č. 48/1997 Sb. na základě odůvodnění předepisujícího lékaře schválit předepsání a úhradu léčivého přípravku i v množství přesahující limit 30 g léčivé látky konopí, vyžaduje-li to zdravotní stav pojištěnce, nejvýše však v souhrnném množství 180 g léčivé látky konopí měsíčně (limit stanovený § 2 odst. 1 vyhlášky č. 236/2015 Sb.). I v takovém případě se ze zdravotního pojištění hradí tento léčivý přípravek vždy ve výši 90 % ceny pro konečného spotřebitele včetně DPH.

a) Pokud bude lékařem předepsáno na jednom e-Receptu více než 30 g (např. 50 g) KLP k inhalaci a toto množství bude schváleno revizním lékařem, úhrada pojišťovny se vypočítá takto:

UHR = skutečně uplatněná cena původce s DPH * 0,9

např. 6 660,18 Kč = 7 400,20 Kč * 0,9

Doplatek pacienta tak bude činit 740,02 Kč (= 7 400,20 – 6660,18).

 

b) Pokud bylo již v daném měsíci vydáno a uhrazeno např. 10 g KLP k inhalaci, pak se úhrada vypočte takto (násobit se bude namísto 30 g pouze: 30 – 10 = 20):

UHR = skutečně uplatněná cena původce s DPH / počet předepsaných gramů KLP * 20 * 0,90

např. 2 652,18 Kč = 4 420,30 Kč / 30 * 20 * 0,9

Doplatek pacienta tak bude činit 1 768,12 Kč (= 4 420,30 – 2 652,18).

 

c) Pokud bude lékařem předepsáno na jednom e-Receptu více než 30 g KLP k inhalaci na měsíc a toto množství nebude schváleno revizním lékařem (např. 50 g), bude pojišťovnou hrazeno 30 g KLP/měsíc, zbytek doplatí pacient. Úhrada pojišťovny se vypočítá takto:

UHR = skutečně uplatněná cena původce s DPH / počet předepsaných gramů KLP * 30 * 0,90

např. 3 996,11 Kč = 7 400,20 Kč / 50 * 30 * 0,9

Doplatek pacienta tak bude činit 3 404,09 Kč (= 7 400,20 – 3 996,11).                                                                                                                                                                                               

d) Pokud bylo již v daném měsíci vydáno a uhrazeno např. 10 g KLP k inhalaci a lékařem bude na jednom e-Receptu předepsáno dalších např. 50 g KLP k inhalaci v ten samý měsíc, bude pojišťovnou z tohoto e-Receptu hrazeno 20 g KLP (násobit se bude namísto 30 g pouze: 30 - 10 = 20), zbytek doplatí pacient. Úhrada pojišťovny se vypočítá takto:

UHR = skutečně uplatněná cena původce s DPH / počet předepsaných gramů KLP * 20 * 0,9

např. 2 664,07Kč = 7 400,20 Kč / 50 * 20 * 0,9

Doplatek pacienta tak bude činit 4 736,13 Kč (= 7400,20 – 2664,07).

 

e) Pokud bude lékařem předepsáno na jednom e-Receptu větší množství gramů (např. 100 g) KLP k inhalaci, než je množství gramů schválených revizním lékařem (např. 50 g), bude pojišťovnou hrazeno množství schválené revizním lékařem, zbytek doplatí pacient. Úhrada pojišťovny se vypočítá takto:

UHR = skutečně uplatněná cena původce s DPH / počet předepsaných gramů KLP * počet gramů schválených revizním lékařem * 0,9

např. 6 660,18 Kč = 14 800,40 Kč / 100 * 50 * 0,9  

Doplatek pacienta tak bude činit 8 140,22 Kč (= 14800,40 – 6660,18).

Pokud budou lékařem předepsány dva e-recepty KLP pro jednoho pacienta, např. jeden k úhradě pojišťovnou a druhý k úhradě pacienta, považují se takto připravené IPLP jako dva nezávisle připravované léčivé přípravky dle ustanovení § 3 odst. 2 písm. d) vyhlášky 84/2008 Sb.

 

Důležité odkazy

e-Recept

https://www.epreskripce.cz/aktuality/informace-o-uhrade-konopi-pro-lecebne-pouziti

Státní agentura pro konopí pro léčebné použití

http://www.sakl.cz/home/zakladni-informace

Novinky a podrobné informace týkající se konopí s platností od 1. 1. 2020

http://www.sakl.cz/footer/archiv-novinek/novinky-konopi-pro-lecebne-pouziti-od-1.1.2020

 

OSAKL

3.2.2020