• flag

Informace k legislativním novelám týkajících se konopí pro léčebné použití.

Dne 15.03.2022 nabyla účinnosti vyhláška o stanovení výše náhrad výdajů za odborné úkony prováděné Státním ústavem pro kontrolu léčiv podle zákona o návykových látkách.

Dne 10.08.2022 nabyla účinnosti vyhláška o stanovení podmínek pro předepisování, přípravu, distribuci, výdej a používání individuálně připravovaných léčivých přípravků s obsahem konopí pro léčebné použití.

Sbírka zákonů - částka 99 ročník 2022

 

Dne 27.08.2022 nabyla účinnosti vyhláška o pěstování a zpracování rostlin konopí pro léčebné použití.

Sbírka předpisů - částka 109 ročník 2022

 

 SÚKL