• flag

Informace k novele zákona č. 167/1998 Sb. o návykových látkách a o změně některých dalších zákonů

Dne 1.1.2022 nabyla účinnosti novela zákona č. 167/1998 Sb. o návykových látkách a o změně některých dalších zákonů.

Sbírka zákonů - částka 162

SÚKL

4.1.2022