• flag

SÚKL vyhlásí novou veřejnou zakázku na dodávku konopí, stávající je neúspěšná

V rámci stávající veřejné zakázky podali nabídky dva dodavatelé, přičemž ani jeden z nich nesplnil stanovené zadávací podmínky. SÚKL již vydal příslušná rozhodnutí, nicméně do 11. ledna 2017 běží zákonná lhůta pro podání případných námitek ze strany účastníků zadávacího řízení.

Jakmile tato lhůta skončí, SÚKL současné zadávací řízení ukončí a zahájí nové. Jeho součástí bude i zadávací dokumentace, která projde drobnou úpravou, a to s využitím poznatků ze stávajícího zadávacího řízení. Předmět ani rozsah plnění se však nijak měnit nebude.

„Domnívám se, že tato veřejná zakázka byla neúspěšná zejména proto, že v České republice aktuálně neexistuje žádný subjekt, který by byl na tuto problematiku plně připraven tak, aby splnil veškeré zákonné předpisy“, říká ředitel SÚKL Zdeněk Blahuta a dodává: „SÚKL je však ze zákona povinen veřejnou zakázku na dodávku konopí vypsat, ať už je situace jakákoli. A to také činí.“

Účastnící zadávacího řízení totiž musí splnit řadu zákonných požadavků, které ukládá zejména zákon
o návykových látkách a související právní předpisy. Všichni účastnící zadávacího řízení musí doložit např. systém zabezpečení jakosti konopí, předložit vzory veškeré dokumentace, specifikovat rostlinný materiál nebo popsat opatření k zajištění mikrobiální kvality konopí.

Součástí požadavků stanovených v zadávací dokumentaci aktuálně bylo i doložení příslušného povolení kontrolní laboratoře, jejíž činnost je povolena podle zákona o léčivech. SÚKL tak chce zabránit situaci, která nastala u historicky prvního pěstitele konopí, který nebyl schopen doložit certifikát kvality konopí, odpovídající požadavkům české legislativy.

„Pevně věřím, že další zakázka již bude úspěšná. Pokud ne, budou moci pacienti využívat léčebné konopí dovezené ze zahraničí“, upřesňuje situaci Zdeněk Blahuta.

Doposud bylo v lékárnách pacientům vydáno více než 2,5 kg léčebného konopí, přičemž měsíčně je konopí vydáno v průměru zhruba 25 pacientům.

Aktuálně dostupné a v Česku vypěstované konopí je možné používat až do konce ledna tohoto roku.

Doplňující údaje:

  • První v Česku vypěstované konopí bylo na trh dodáno v březnu 2016 v celkovém objemu 11,2 kg.
  • Pěstitel tehdy ve veřejné zakázce nabídl cenu 68 Kč bez DPH za 1 g léčebného konopí, reálná cena v lékárnách se, dle našich informací, pohybuje okolo 100 Kč za 1 g.
  • Konopí pro léčebné použití se předpisuje výhradně formou elektronického receptu s omezením
  • Aktuálně může konopí předepisovat 16 lékařů a vydávat 25 lékáren.
  • Pacientovi může být v lékárně předepsáno maximálně 180 g konopí na jeden měsíc.

 

Tiskové a informační oddělení

9. 1. 2017


Kontakt pro média: Mgr. Lucie Přinesdomová, tel.: 272 185 756, e-mail: lucie.prinesdomova@sukl.cz