• flag

Uzavření rámcové dohody na dodávku konopí pro léčebné použití

Státní agentura pro konopí pro léčebné použití informuje o úspěšném ukončení veřejné zakázky na dodávku konopí pro léčebné použití a uzavření rámcové dohody s pěstitelem]

Dne 24. 8. 2017 nabyla platnosti rámcová dohoda na dodávku konopí pro léčebné použití, která byla uzavřena mezi Státním ústavem pro kontrolu léčiv (SÚKL) a společností Elkoplast Slušovice s.r.o. Uzavření rámcové dohody je finálním krokem úspěšně realizované veřejné zakázky VZSAKL02/2017 na dodávku konopí pro léčebné použití. Tento krok je nezbytný k tomu, aby SÚKL mohl udělit pěstiteli licenci k pěstování konopí pro léčené použití dle § 24a a § 43a odst. 4 zákona č. 167/1998 Sb., o návykových látkách a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

Na základě této rámcové dohody budou probíhat jednotlivé objednávky na dodávky konopí pro léčebné použití na trh v celkovém množství až 40 000 g v průběhu 4 let. 

Obsahem rámcové dohody je dodávka dvou typů konopí:

  • Cannabis sativa L. s obsahem THC (Δ-9-tetrahydrocannabinol) 19 % a CBD (cannabidiol) 0,1% a
  • Cannabis sativa L. s obsahem THC (Δ-9-tetrahydrocannabinol) 6 % a CBD (cannabidiol) 7,5 %.

První dodávku konopí pro léčebné použití na trh od českého pěstitele lze očekávat v průběhu 1. pololetí roku 2018. 

 

OSAKL
28. 8. 2017