• flag

Vystavení eReceptu na IPLP s obsahem konopí s označením vysoce návyková látka Aktualizace ke dni 31.12.2021

VYSTAVENÍ ERECEPTU NA IPLP S OBSAHEM KONOPÍ S OZNAČENÍM VYSOCE NÁVYKOVÁ LÁTKA

Procesem připojení k Centrálnímu úložišti a Registru pro léčivé přípravky s omezením (RLPO) Vás provede odd. eReceptu (SÚKL)

  • bezplatná telefonní linka: 800 900 555 (pracovní dny 7 - 19 hodin)

 IPLP s obsahem konopí se předepisuje na elektronický recept s označením „vysoce návyková látka“ a v povinnosti farmaceuta je vydávat dané léčivé přípravky v lékárně na základě vystaveného elektronického receptu s označením „vysoce návyková látka“. Pokud budou během hospitalizace předepisovány IPLP s obsahem konopí na žádanku, musí být předepsány lékařem na žádanku s modrým pruhem, jejíž vzor stanoví prováděcí právní předpis, kterým je vyhláška o způsobu předepisování léčivých přípravků, která současně provádí zákon o léčivech.

Registrace lékaře k předepisování IPLP s obsahem konopí pro léčebné použití na SÚKL

Informace k procesu registrace lékaře do systému eRecept, který zároveň bude požadovat předepisování IPLP s obsahem konopí pro léčebné použití naleznete zde.

Postup při vystavování eReceptu na IPLP s obsahem konopí:

Elektronický recept s označením „vysoce návyková látka“ nebo žádanka s modrým pruhem na IPLP s obsahem konopí pro léčebné použití musí nad rámec obvyklých náležitostí obsahovat rovněž následující:

  1. Uvedení druhu konopí pro léčebné použití – pro předepsání, přípravu, výdej a použití individuálně připravovaného léčivého přípravku s obsahem konopí pro léčebné použití lze použít pouze druhy konopí pro léčebné použití stanovené v příloze č. 1 vyhlášky č. 236/2015 Sb., a to v souhrnném množství nejvýše 180 g usušené rostlinné drogy měsíčně,
  2. s uvedením obsahových látek,
  3. cestu podání,
  4. dávkování,
  5. celkové předepisované množství (na jeden recept lze předepsat nejvýše množství odpovídající jednoměsíční léčbě, souhrnné množství může činit maximálně 180 g/měsíc).

 

Lékař musí pacientovi vždy řádně vysvětlit, jakým způsobem má IPLP s obsahem konopí pro léčebné použití užívat.

 SUKL

31.12.2021