• flag

Konopí

Konopí pro léčebné použití (konopí) jsou sušené samičí květy rostliny Cannabis sativa L. nebo Cannabis indica Lam. Extraktem z konopí pro léčebné použití je extrakt, který je vyroben z konopí pro léčebné použití určeného pro přípravu individuálně připravovaného léčivého přípravku v podmínkách správné výrobní praxe výrobců léčivých látek podle zákona o léčivech,

 

Konopí a extrakt vydávaný v lékárnách splňuje kvalitativní požadavky definované vyhláškou č. 236/2015 Sb. Je indikováno jako podpůrná léčba ke zmírnění symptomů doprovázejících závažná onemocnění.