• flag

Zákonné požadavky na přípravu a výdej IPLP s obsahem konopí pro léčebné použití

IPLP s obsahem konopí se předepisuje na elektronický recept s označením „vysoce návyková látka“ a v povinnosti farmaceuta je vydávat dané léčivé přípravky v lékárně na základě vystaveného elektronického receptu s označením „vysoce návyková látka“. Pokud budou během hospitalizace předepisovány IPLP s obsahem konopí na žádanku, musí být předepsány lékařem na žádanku s modrým pruhem, jejíž vzor stanoví prováděcí právní předpis, kterým je vyhláška o způsobu předepisování léčivých přípravků, která současně provádí zákon o léčivech.

IPLP s obsahem konopí lze předepsat, připravit a vydat pouze v souladu s vyhláškou č. 236/2015 Sb., o stanovení podmínek pro předepisování, přípravu, distribuci, výdej a používání individuálně připravovaných léčivých přípravků s obsahem konopí pro léčebné použití.

Pro kontrolu omezení stanovených vyhláškou č. 236/2015 Sb. je podle § 81a zákona o léčivech zřízen registr pro léčivé přípravky s omezením a Státní ústav pro kontrolu léčiv je jeho správcem.

Lékárna povede stejnou evidenci pro konopí jako pro jakoukoli jinou léčivou a návykovou látku uvedenou v příloze č.1 nebo 5. Nařízení vlády o seznamu návykových látek, v souladu s požadavky zákona č. 167/1998 Sb., o návykových látkách a o změně některých dalších zákonů-to znamená v souladu s vyhláškou č. 123/2006 Sb. o evidenci a dokumentaci návykových látek a přípravků.

Evidence konopí pro léčebné použití v evidenční knize návykových látek, přípravků a prekurzorů 

Evidence konopí pro léčebné použití se řídí ustanoveními vyhlášky č. 123/2006 Sb., vyhláška o evidenci a dokumentaci návykových látek a přípravků. V souladu se zařazením konopí pro léčebné použití podle přílohy cenového předpisu do předepisovacích kódů probíhá jeho evidence i v evidenční knize návykových látek, přípravků a prekurzorů.

 

SÚKL

31.12.2021