• flag

Druhy konopí, indikace a specializace lékaře

Druhy a použití léčebného konopí

 • Existuje několik druhů konopí pro léčebné použití s různým poměrem účinných složek a jejich množstvím, a tudíž různými účinky. Určení optimálního druhu konopí pro léčebné použití závisí na projevech onemocnění.
 • Druh konopí pro léčebné použití a způsob jeho používání určuje vždy lékař. 
 • Lékař předepíše konopí pro léčebné použití pacientovi pouze v tom případě, kdy je přínosné stávající léčbu pacienta doplnit účinkem látek obsažených v konopí pro léčebné použití.
 • Na začátku užívání se obvykle předepisuje menší množství individuálně připravovaného léčivého přípravku s obsahem konopí pro léčebné použití. Pokud je účinek nedostačující, lékař může dávku zvýšit, a to až do množství 180 g/měsíc.
 • Než začnete konopí pro léčebné použití užívat, lékař provede důkladné vyšetření ke zhodnocení Vašeho zdravotního stavu a posoudí Vaši předchozí léčbu.
 • Užívání konopí pro léčebné použití může v některých případech vést ke snížení dávek léčiv užívaných při léčbě základního onemocnění, případně ke zmírnění vedlejších účinků této léčby. Lékař předepíše konopí pro léčebné použití pouze v případě, kdy je přínosné stávající léčbu doplnit účinkem látek obsažených v konopí pro léčebné použití.
 • Účinky konopí pro léčebné použití závisí nejen na základním onemocnění, ale i na rozdílnosti vnímání účinku jednotlivými pacienty.
 • Upozorněte svého lékaře, trpíte-li jakoukoliv srdeční chorobou nebo v případě genetické dispozice k psychózám (např. schizofrenie) nebo k jiným psychickým poruchám.
 • Ošetřující lékař bude pravidelně kontrolovat Váš zdravotní stav, aby zjistil, zda můžete v užívání konopí pro léčebné použití pokračovat, a v případě potřeby upraví dávkování.
 • Dodržujte předepsané dávkování a nikdy neměňte doporučenou dávku bez konzultace s lékařem.

 

Konopí pro léčebné použití je možno použít ke zmírnění příznaků u těchto indikací:

 • Chronická neutišitelná bolest (zejména bolest v souvislosti s onkologickým onemocněním, bolest spojená s degenerativním onemocněním pohybového systému, systémovým onemocněním pojiva a imunopatologickými stavy, neuropatická bolest, bolest při glaukomu).
 • Spasticita a s ní spojená bolest u roztroušené sklerózy nebo při poranění míchy, nebolestivá úporná spasticita zásadním způsobem omezující pohyb a mobilitu, nebo dýchání pacienta, mimovolné kinézy způsobené neurologickým onemocněním a další zdravotní komplikace, mající původ v neurologickém onemocnění, nebo úrazu páteře s poškozením míchy, či úrazu mozku, neurologický třes způsobený Parkinsonovou chorobou a další neurologické potíže dle zvážení ošetřujícího lékaře.
 • Nauzea, zvracení, stimulace apetitu v souvislosti s léčbou onkologického onemocnění nebo s léčbou onemocnění HIV.
 • Gilles de la Tourette syndrom.
 • Povrchová léčba dermatóz a slizničních lézí.

 

Konopí pro léčebné použití mohou na výše uvedené indikace předepisovat lékaři s těmito specializovanými působnostmi:

 • klinická onkologie
 • radiační onkologie
 • neurologie
 • paliativní medicína
 • léčba bolesti
 • revmatologie
 • ortopedie
 • infekční lékařství
 • vnitřní lékařství
 • oftalmologie
 • dermatovenerologie
 • geriatrie
 • psychiatrie