• flag

Otázky a odpovědi (FAQ)

1) Jaká onemocnění lze léčit konopím a kteří lékaři jej mohou předpisovat?

Vyhláška č. 236/2015 Sb. stanoví specializace lékařů, kteří mohou konopí pacientům předepsat, jedná se o tyto specializace:

 • klinická onkologie
 • radiační onkologie
 • neurologie
 • paliativní medicína
 • léčba bolesti
 • revmatologie
 • ortopedie
 • infekční lékařství
 • vnitřní lékařství
 • oftalmologie
 • dermatovenerologie
 • geriatrie
 • psychiatrie

Stejně tak jako specializace lékařů, jsou ve vyhlášce stanoveny i diagnózy pacientů, kterým je možné konopí předepisovat:

 • chronická neutišitelná bolest (zejména bolest v souvislosti s onkologickým onemocněním, bolest spojená s degenerativním onemocněním pohybového systému, systémovým onemocněním pojiva a imunopatologickými stavy, neuropatická bolest, bolest při glaukomu)
 • spasticita a s ní spojená bolest u roztroušené sklerózy nebo při poranění míchy, nebolestivá úporná spasticita zásadním způsobem omezující pohyb a mobilitu, nebo dýchání pacienta, mimovolné kinézy způsobené neurologickým onemocněním a další zdravotní komplikace, mající původ v neurologickém onemocnění, nebo úrazu páteře s poškozením míchy, či úrazu mozku, neurologický třes způsobený Parkinsonovou chorobou a další neurologické potíže dle zvážení ošetřujícího lékaře
 • nauzea, zvracení, stimulace apetitu v souvislosti s léčbou onkologického onemocnění nebo s léčbou onemocnění HIV
 • Gilles de la Tourette syndrom
 • povrchová léčba dermatóz a slizničních lézí
 
2) Lékař mi předepsal elektronický recept s omezením, kde a jakým způsobem si mohu konopí vyzvednout?

Konopí pacientovi vydá lékárna, která má možnost vydávat léčiva prostřednictvím elektronického receptu s omezením (dále jen „eRecept s omezením“). Doporučujeme obrátit se na předepisujícího lékaře, který je pravděpodobně s takovou lékárnou ve spojení a který může pacientovi předat kontakt.

Pacientovi bude vydána předepsaná dávka konopí ve své původní podobě (sušená rostlina), kterou lékař uvedl na eReceptu s omezením, max. však 180 g na měsíc. Požadované množství konopí pak pacient použije formou, kterou mu doporučí lékař v souladu s vyhláškou (inhalační nebo perorální).

 
3) Jak funguje převoz konopí z lékárny domů, příp. nošení konopí s sebou (při cestování apod.)

V případě kontroly Policie ČR je pacient povinen prokázat svou totožnost. Zároveň by měl uvést, že je uživatelem léčebného konopí, které mu předepsal lékař, a vydala lékárna. Příslušník Policie ČR následně ověří, zda mu bylo prostřednictvím Registru pro léčivé přípravky s omezením léčebné konopí skutečně vydáno. To se týká i těch případů, kdy bude daná osoba v roli prostředníka (např. rodinný příslušník).

 
4) Jaké jsou skladovací podmínky konopí v domácnosti?

Konopí pro léčebné použití by mělo být vždy skladováno a uchováváno za těchto podmínek:

 • v uzavřeném obalu
 • v suchu (vlhkost do cca 60 %)
 • při teplotě 2 - 25 °C 
 
5) Jak správně použit konopí k léčbě?

Konkrétní použití vždy určí předepisující lékař, a to s ohledem na konkrétního pacienta a jeho zdravotní potíže.

 
6) Jaké jsou nežádoucí účinky konopí (co může být nežádoucím účinkem, co dělat v případě jeho výskytu, co dělat v případě výskytu závažného nežádoucího účinku)

Užití konopí k léčebným účelům s sebou nenese velká rizika a není třeba se obávat ani závislosti. Pro efektivní léčbu konopím stačí dodržovat parametry léčby. Především v případech, kdy se jedná o začátek užívání nebo kdy pacient užívá větší dávky konopí, je vhodné, aby byl v kontaktu či pod dozorem poučené osoby (např. rodinného příslušníka), která mu může být nablízku v případě nepříjemných pocitů, nevolnosti či dokonce zhoršení zdravotního stavu, k čemuž může docházet obzvláště u prvouživatelů (často se objevuje nauzea i zvracení při dosažení určité individuální hranice THC, ale po relativně krátké době se vše normalizuje a tento zážitek se zřídkakdy opakuje).
Jedním z nejznámějších účinků konopí je stav euforie, pocit uvolnění, zrychlený srdeční tep, nekontrolovatelné výbuchy smíchu, změny vnímání okolí. Tyto stavy jsou často doprovázeny suchými ústy a zarudlýma očima.      
V případě výskytu závažného nežádoucího účinku, je třeba ihned kontaktovat lékaře.

 
7) Jaké jsou možné kontraindikace, tedy ve kterých případech by konopí nemělo být použito?

Psychóza

Ve vzácných případech může konopí spouštět psychózu u pacientů s genetickou predispozicí. Jedná se o jedince, v jejichž rodinné anamnéze se vyskytují psychické poruchy, zejména schizofrenie nebo bipolární porucha.

Srdeční poruchy

Kanabionidy mohou mít sice dočasný, zato silný vliv na srdeční tep a krevní tlak. Pokud je pacient léčen se srdečními obtížemi, měl by o tom informovat předepisujícího lékaře.

Těhotenství a kojení

Účinné látky obsažené v konopí, především THC, mohou mít negativní vliv na vývoj plodu. V těhotenství se proto užívání konopí nedoporučuje.Určité látky, které jsou obsažené v konopí, a to včetně THC, jsou vylučovány do mateřského mléka. Proto se konopí nedoporučuje ani v době kojení.

Jaterní poruchy

Játra jsou primárním orgánem, který se podílí na chemickém zpracování kanabinoidů po orálním užití konopí. U pacientů, kteří mají funkčnost jater omezenu, mohou být účinky konopí výrazně odlišné.

Závislost

Doporučená denní dávka pro léčbu je obvykle nízká, pacient je navíc po celou dobu v kontaktu s lékařem. Jiné pravidlo platí pro pacienty, kteří měli dříve potíže se závislostmi. U těchto pacientů mohou vysoké dávky podávané v delším horizontu vést ke vzniku psychické závislosti. U ojedinělých pacientů se mohou objevit abstinenční příznaky, jako je neklid, podrážděnost a nespavost.

Mohou nastat interakce s ostatními užívanými léky?

Pacient by měl vždy informovat svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užívá nebo užíval(a) v nedávné době, a to i o lécích, které jsou dostupné bez lékařského předpisu, vč. doplňků stravy. Důvodem je možné vzájemné ovlivňování a následný vznik nežádoucích interakcí a zdravotních potíží.

Jak správně naložit s konopím, které pacient nestihl spotřebovat?

Při zahájení léčby konopím se lékařům doporučuje předepsat pacientovi malou dávku. Lékař tak může zjistit, jaká dávka konopí danému pacientovi vyhovuje, aniž by předepsané a vydané konopí zůstalo bez využití.

V případě, že pacient již konopí používat nebude, měl by jej odnést do lékárny, která zajistí jeho likvidaci v souladu se zákonem. Jakýkoli jiný postup je nelegální.

Řízení vozidel a obsluha strojů

Pokud pacient užívá konopí, řízení motorových vozidel a obsluha těžkých strojů se nedoporučuje. 

 

Poslední aktualizace údajů: 3. 8. 2017

OSAKL