• flag

Používání individuálně připravovaných léčivých přípravků s obsahem konopí pro léčebné použití

Konkrétní použití léčebného konopí pro konkrétního pacienta vždy určí lékař

Základní doporučení

  • Dodržujte předepsané dávkování a nikdy neměňte doporučenou dávku bez konzultace s lékařem.
  • Na začátku používání konopí pro léčebné použití je doporučováno, aby u pacienta byla přítomna další osoba, samota může vyvolat nepříjemné pocity.
  • Rychlost účinku je vysoce individuální a závisí na citlivosti pacienta.
  • Dávkování a konkrétní způsob použití vždy určí lékař

 

Způsob užití

O nejvhodnější formě podání léčebného konopí u každého pacienta by měl rozhodnout lékař, který konopí předepisuje. Aktuální vyhláška způsoby podání nijak nevymezuje, my však pro informaci uvádíme dvě základní cesty podání. 

První cestou podání je inhalační podání. Za bezpečný způsob se považuje inhalace pomocí vaporizéru. Konopí, respektive vzduch, který proudí kolem, je v tomto případě zahříván na teplotu 170 – 200 °C. Vzhledem k tomu, že nedochází ke spalování rostlinného materiálu, je takové užití, na rozdíl od klasického kouření, se zanedbatelnými riziky pro dýchací soustavu.

Výhody: poměrně rychlý nástup účinku, efektivní přechod do krve a následné rozšíření do celého organismu.

Nevýhody: problematické dávkování obzvláště u pacientů s potřebou malých dávek a intervalového užívání.

 

Druhým způsobem užívání konopí je perorální podání. Ideální je užívání konopí pro léčebné použití po zahřátí s potravinami obsahujícími tuky nebo jiné látky, které umožní účinným látkám rozpuštění a následné vstřebávání.

Výhody: po konzultaci s odborníkem – lékařem či lékárníkem – lze připravit velmi přesné dávky vzhledem ke zdravotnímu stavu pacienta.

Nevýhody: opožděný nástup účinku, kdy se uživatel může domnívat, že „to nezabírá“ a užije větší dávku, což mu následně může způsobit předávkování a zdravotní obtíže. Proto je nutné vždy dodržet dávkování předepsané lékařem. 

 

Jestliže jste přestal/a užívat konopí pro léčebné použití:

Pokud jste se z jakéhokoliv důvodu rozhodl/a přestat užívat konopí pro léčebné použití, sdělte to svému lékaři. Pokud náhle přestanete užívat konopí pro léčebné použití, může to na krátkou dobu ovlivnit Váš spánek, chuť k jídlu či Vaše pocity. Máte-li jakékoliv další otázky týkající se konopí pro léčebné použití, zeptejte se svého lékaře.