• flag

Upozornění a omezení pro užívání

Upozornění a omezení pro používání individuálně připravovaných léčivých přípravků s obsahem konopí pro léčebné použití.]

Těhotenství
V době těhotenství nebo kojení se léčba konopím pro léčebné použití nedoporučuje.

Kouření
Kouření konopí pro léčebné použití není doporučováno, vhodnou metodou je inhalace pomocí vaporizéru.

Cestování
Ujistěte se, že je legální vzít konopí pro léčebné použití s sebou do zemí, kam cestujete, i do zemí, jimiž projíždíte.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů
Konopí pro léčebné použití může způsobit nežádoucí účinky, jako jsou závratě či ospalost, které mohou zhoršit schopnost úsudku a vykonávání kvalifikovaných úkonů. Byly zaznamenány i případy krátkodobé ztráty vědomí.
Konopí pro léčebné použití patří mezi návykové látky a s ohledem na tuto skutečnost je třeba omezit výkon některých činností, při kterých by mohl být ohrožen život nebo zdraví lidí nebo způsobena škoda na majetku, jako např. řízení dopravních prostředků, výkon některých zaměstnání, apod. (viz § 274 - trestný čin Ohrožení pod vlivem návykové látky)

Důležitá upozornění:

  • Konopí pro léčebné použití podléhá ustanovením zákona o návykových látkách
  • Na konopí pro léčebné použití může vzniknout závislost